Úvod

Centrum pre európsku politiku (CEP) je nezisková organizácia, založená v roku 1997. Poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie a ich vplyve na Slovensko.

Hlavnými aktivitami sú prednášky, diskusné fóra, kolokviá, konferencie, workshopy, vydávanie publikácií a podpora informovanosti občanov prostredníctvom médií.

Centrum pre európsku politiku má dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov financovaných z EÚ a iných súkromných a verejných zdrojov, ktoré realizuje tak na Slovensku i v zahraničí v partnerstve so samosprávami, inštitúciami a školami. Skúsenosti našich interných a externých expertov využívame pri príprave vzdelávacích a poradenských aktivít pre rôzne cieľové skupiny.

Rozhoduj o Európe - Na mestskom úrade v Pezinku

26.03.2015: Seminár projektu „Rozhoduj o Európe“ sa tento krát konal v priestoroch Mestského Úradu v Pezinku. Účasť na seminári bola hojná, keďže sa ho zúčastnilo celkovo 50 účastníkov z rôznych škôl západného Slovenska. Seminár otvoril svojím pútavým a zároveň motivačným príhovorom pán primátor mesta Pezinok.

Rozhoduj o Európe - V poradí ôsmy regionálny seminár sa konal v Brezne

11.03.2015: V poradí ôsmy regionálny seminár v rámci projektu Rozhoduj o Európe sa uskutočnil 11. marca 2013 v Brezne v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb.

O nás

Centrum pre európsku politiku

Nezisková organizácia, založená v roku 1997.

Poskytuje základný prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch európskej integrácie a ich vplyve na Slovensko.

Rýchle menu

Realizované projekty

Rozhoduj o Európe
Európa v škole II.
Kontakt
Panenská 30
811 03 Bratislava

Mail: cep(at)cpep.sk
Tel.: +421 (0) 2 544 313 89
    Facebook